Nyomtatás

Jogi rendelkezések

Köszöntjük a KLEBER weboldalán!

A weboldal szerkesztője:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
France

Kérjük, hogy a weboldal megtekintése előtt figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot.

A KLEBER a Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kereskedelmi neve, amely gumiabroncsokkal kapcsolatos tevékenysége keretében KLEBER márkanéven gumiabroncsokat forgalmaz.

1. CIKK: TÁRGY

A jelen nyilatkozat célja, hogy meghatározza, milyen módokon bocsátja a KLEBER az internetfelhasználók rendelkezésére www.KLEBER.hu* című weboldalát, és hogy az internetfelhasználók milyen feltételekkel férhetnek hozzá és használhatják azt. A www.KLEBER.hu* weboldalra történő minden belépés során be kell tartani a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat. A KLEBER fenntartja a jogot, hogy a jogi nyilatkozatot bármikor módosítsa vagy frissítse. A www.KLEBER.hu* weboldalra történő belépéssel és annak használatával Ön a jelen jogi nyilatkozatot elfogadja. Amennyiben az alábbiakban szereplő rendelkezéseket nem fogadja el, javasoljuk, hogy a weboldalt ne használja.

2. CIKK: BELÉPÉS A WEBOLDALRA

A KLEBER minden tőle telhetőt megtesz a weboldal hozzáférhetőségének biztosításáért, de erre vonatkozó kötelezettséget nem vállal. Karbantartás, frissítés vagy bármilyen egyéb pl. műszaki okból előfordulhat, hogy a weboldalhoz való hozzáférés megszakad. A KLEBER a megszakításokért vagy az internetfelhasználót a megszakítások miatt ért következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. CIKK: SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A www.KLEBER.hu* weboldalon megjelenő vagy elérhető tartalmakat (pl. adatok, hangsávok, információk, illusztrációk, logók, márkajelzések, stb.) szerzői és szellemi tulajdoni jogvédelem alá esnek, és szerkesztőjük kizárólagos tulajdonát képezik. A KLEBER weboldal tartalmának bármilyen eljárással történő, akár részleges, akár teljes másolása, sokszorosítása, bemutatása, feldolgozása, módosítása, megváltoztatása vagy terjesztése általában — függetlenül attól, hogy az adott tartalom a KLEBER, vagy más fél tulajdonában van — tilos, kivéve egyetlen másolat egyetlen számítógépre történő másolását, amennyiben az a másoló saját céljára történik. A KLEBER jogosult a weboldalon szereplő tartalmakat előzetes értesítés nélkül módosítani, azokat mindennemű kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül teszi közzé, és ezek semmilyen kártalanítási igény alapját nem képezhetik. A weboldalon szereplő információkat és képeket a © 2013 KLEBER vagy partnereinek szerzői jogai védik. A logók bejegyzett védjegyek.

4. CIKK: A DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSA

A www.KLEBER.hu* weboldalról származó semmilyen dokumentum semmilyen módon nem másolható, nem sokszorosítható, nem hozható nyilvánosságra, nem tölthető le, nem küldhető tovább, nem továbbítható és nem terjeszthető, kivéve a személyi számítógépen, saját, nem üzleti célú felhasználásra történő egyszerű tárolást. Ilyen esetben a tulajdonjogra vonatkozó jelzéseket sértetlenül kell hagyni. A dokumentumok megváltoztatása és módosítása vagy azok más célra történő felhasználása a KLEBER vagy más tulajdonos tulajdonjogának megsértését valósítja meg.

5. CIKK: ELEKTRONIKUS ÜZENETEK

Ha az internetfelhasználó emailben kíván a KLEBER céggel kapcsolatba lépni, a www.KLEBER.hu* weblapon felkínált elektronikus levelezési űrlapot kell kitöltenie. A KLEBER által az emailekre adott válaszok nem használhatók fel, és nem képezhetik bizonyítékát a válaszok címzettjei irányában folytatott reklám-, promóciós vagy kereskedelmi tevékenységnek.

6. CIKK: A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A www.KLEBER.hu* weboldalon szereplő anyagok és információk a jelenlegi állapotukban kerülnek közzétételre, mindennemű kifejezett vagy vélelmezhető garancia nélkül. A KLEBER fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa. A KLEBER semmilyen felelősséget nem vállal az internetfelhasználók informatikai anyagainak vírus vagy más informatikai fertőzés terjedése miatt bekövetkező szennyeződéséért. A weboldal felhasználója maga felelős azért, hogy saját adatainak és/vagy szoftvereinek az Interneten terjedő esetleges vírusok elleni védelme érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen. Sem a KLEBER, sem annak munkavállalói, beszállítói vagy a weboldalon említett partnerei semmilyen cselekedetükért sem szerződési, jogsértési vagy egyéb felelősség alapján nem tehetők felelőssé semmilyen a weboldal vagy az onnan megszerzett információk használatából eredő közvetlen vagy közvetett, véletlen vagy következményes kárért, vagy bármilyen más, többek között pénzügyi vagy üzleti kárért.

A www.KLEBER.hu* weboldal tartalmazhat a KLEBER partnerei vagy külső felek weblapjára mutató egyszerű vagy összetett hivatkozásokat. A KLEBER ezek fölött a weboldalak fölött semmilyen ellenőrzést nem gyakorol, tehát semmilyen felelősséget nem vállal azok hozzáférhetőségéért, tartalmáért, nyilvánosságáért, az azokon található vagy onnan elérhető termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a KLEBER semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen közvetlen vagy következményes kárért, amely az internetfelhasználót a partner weboldalára történő belépéskor vagy annak használata során, a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó szabályok be nem tartása vagy a külső fél jogainak bármilyen megsértése esetén éri. A KLEBER semmilyen felelősséget nem vállal a www.KLEBER.hu* weboldalhoz hiperhivatkozásokon keresztül kapcsolódó weboldalak információiért, anyagaiért és szoftvereiért.
A weboldalon található bizonyos információkat a KLEBER-en kívüli adatszolgáltatók szolgáltatnak. A www.KLEBER.hu* weboldalon található ilyen tartalmakért és szolgáltatásokért kizárólag az említett szolgáltatók felelősek. Ebből következően a KLEBER nem vállal felelősséget az ilyen információk hibáiért, azok továbbítása során fellépő megszakításokért vagy késedelmekért és ezek következményeiért.

7. CIKK: JOGI ILLETÉKESSÉG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

Mindennemű a weboldallal vagy a jelen jogi nyilatkozattal kapcsolatos vitát a Clermont-Ferrand-i bíróság elé kell terjeszteni, és a francia jogszabályok alapján kell érdemben kezelni és elemezni, a jogütközésekre vonatkozó szabályoktól függetlenül. A www.KLEBER.hu* weboldal használatával Ön kifejezett beleegyezését adja a jelen illetékességre vonatkozó cikk alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi nyilatkozat valamely rendelkezése bármilyen okból törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy kell tekinteni, hogy az nem tartozik a jelen jogi nyilatkozathoz, és a többi rendelkezés változatlanul érvényben marad és végrehajtandó.
 
* és/vagy www.KLEBER.com*
 
 
A weboldal szerkesztője :

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Telefon: +(33)4 73 32 20 00
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
 

Szerkesztő:

KLEBER
Place des Carmes
63000 Clermont Ferrand

Tárhelyszolgáltatás:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
Tel: +353 1 7063476