JOGI RENDELKEZÉSEK

JOGI RENDELKEZÉSEK 

 

A weboldal kiadója: 

MICHELIN HUNGÁRIA KFT. 

Székhely: 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.

Cégjegyzékszám: 15-09-062150 

Fióktelep: Microsoft Ireland Operations Ltd.  

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,  

Dublin 18, D18 P521,  

Írország 

Telefonszám: +353 1 7063476   

 

A KLEBER a MICHELIN csoport kereskedelmi neve, amely a gumiabroncs üzlet részeként abroncsokat értékesít, a KLEBER márkanév alatt. 

 
Kérjük, a weboldal böngészése elott olvassa el alaposan ezt a jogi tájékoztatást. 
 
A Michelin-csoport társaságai önálló jogi státusszal és autonóm jogi személyiséggel bírnak. Ennek ellenére az információk jelen Weboldalon történő könnyebb közzététele érdekében az alábbi kifejezéseket használhatjuk: „Michelin”, „Cégcsoport”, „Michelin-csoport” és „mi”; mindezek a kifejezések a Michelin-csoport valamennyi társaságára vonatkoznak, amelyek mindegyike függetlenül végzi a tevékenységét.  
 
1.    CÉL 

 
A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Michelin a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Michelin fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Michelin a személyes adatokat kezeli. 
 
2.    HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ    

 
A Michelin törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetőség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki vagy jogi ok miatt. A Michelin semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak Önt érő következményeiért. 
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások.  
 
3.    SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

3.1 Általános 

 
A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzői és/vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A – Michelin vagy a Michelinre jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévő – tartalom bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma előzetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzői jog védi. © 1997-2010 A Michelin vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek.  

Az abroncstípusokkal kapcsolatos minden adat, amelyet a webfelhasználók számára megtekintés céljából elérhetővé tesznek, adatbázist képez, amelynek gyártója és tulajdonosa a Michelin. 

Következésképpen ezeknek az adatbázisoknak a tartalma szerzői jog, szerzői jog, valamint az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1998. július 1-jén kelt 98-536. sz. francia törvény rendelkezései által védett, amely végrehajtja a március 11-i 96/9/EK irányelvet. 1996. 

 

3.2 Harmadik féltől származó tartalmakra vonatkozó további szabályok 

 

Egyes „harmadik fél tartalmai” (beleértve, de nem kizárólagosan az összes információt, szöveget, fájlokat, képeket, grafikákat, látványelemeket, szoftvereket, adatbázisokat, API-kat, adatokat, hangsávokat, videókat, fényképeket, weblinkeket, harmadik fél webhelyét, adatfolyamokat közösségi hálózati szolgáltatások, blogbejegyzésekből származó RSS-hírcsatornák, adattárak és szótárak, valamint egyéb tartalom és anyag, bármilyen formátumban, harmadik féltől származó, a Michelinen kívüli forrásból) elérhetővé/elérhetővé tehetők az Ön számára a következőn keresztül, azon belül vagy a Weboldal Ön általi használatával összefüggésben. 

A harmadik felek tartalmával kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat és használati engedélyeket a vonatkozó harmadik felek feltételei határozzák meg. 

 

4.    A TARTALOM HASZNÁLATA  

 
A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Michelin vagy harmadik felek tulajdonjogát.  
Az alábbi kereteken belül a Michelin feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérhető, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszeműen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalon megjelenő közzétételi időpont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának.  
 
5.    E-MAILEK 

 
A Michelinnel e-mail útján történő információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail űrlapokat. A Michelin által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekinthető annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik. 
 
6.    SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME  

 

A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Michelin nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, előfordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Michelinnek nincs ellenőrzése és amelyekért nem tehető felelőssé. 
Bővebb tájékoztatásért lásd aAdatkezelési Tájékoztatónkat 

 
Általában a Weboldal böngészésekor nem kell azonosítania magát és megadnia a személyes adatait. A Michelin azonban néha kérhet Öntől információkat, például hogy válaszoljon az Ön kérdésére, szolgáltatást nyújtson Önnek, feldolgozzon egy megrendelést vagy marketing célokból.  
A Weboldalon keresztül megszerzett adatok a Michelinhez, az általa kiválasztott partnerekhez és/vagy az általa felkért szolgáltatókhoz kerülnek.  
A jobb szolgáltatás érdekében a Michelin anonim adatokat gyujt a weboldal böngészésével kapcsolatban (látogatott oldalak, a böngészés idopontja stb.). A Michelin felhasználhatja az említett adatokat a trendek elemzésére vagy weboldal-látogatottsági statisztikák és mérések elvégzésére. Tájékoztatjuk, hogy elutasíthatja az említett cookie-kat. Ebben az esetben Ön nem fog hozzáférni a Weboldal egyes részeihez. További információkért kérjük, olvassa el az adatkezelésre vonatkozó szabályzatunkat. 

A Michelin lekérdezi számítógépének IP-címét, hogy megtalálja azt a várost, ahonnan Ön bejelentkezik a Webhelyre. Az adatokat csak az Ön tartózkodási helyének megállapításához szükséges ideig őrizzük meg. 

Az adatvédelmi szabályozás értelmében Önnek joga van hozzáférni, helyesbíteni és kérni az Ön által esetlegesen megadott személyes adatok törlését. 

Ön jogosult továbbá arra, hogy ingyenesen tiltakozzon személyes adatainak Michelin általi gyűjtése és kezelése ellen. Ezenkívül megtagadhatja adatainak kutatási célú felhasználását. 

Jogai gyakorlásához egyszerűen küldjön levelet a dataprivacy_EUC@michelin.com címre 

 

Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat és Cookie-szabályzatunkat. 

 
A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Michelin nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, elofordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Michelinnek nincs ellenorzése és amelyekért nem tehető felelőssé. 
Bővebb tájékoztatásért lásd a Személyes adatok védelme címu dokumentumot. 
 
7.    JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG 

7.1 Általános Jótállás 

 
A Weboldalon közzétett tartalmat „megtekintett állapotban” tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Michelin nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében.  

 
A Michelin, annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetők felelőssé – sem szerződésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon – semmilyen véletlenszerű vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért, amely a webhelyhez való (nem) hozzáférésből és/vagy annak (nem) használatából, vagy a webhelyen vagy azon keresztül megszerzett bármely információból ered, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik féltől származó tartalmat (a fenti 3.2. cikkben meghatározottak szerint).   

 
Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Michelin vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Michelinnek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Michelin semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely előírást.  

 

7.2 Interaktív szolgáltatások 

 

A Michelin nem köteles ellenőrizni a felhasználók webhelyén közzétett tartalmát. A Michelin elhárít minden felelősséget az említett tartalomból és annak ellenőrzéséből. A közzétett tartalomból eredő esetleges káros következményekért kizárólag a felhasználó a felelős. A Michelin azonban jogosult minden ellenőrzést elvégezni az említett tartalom egészén vagy egy részén, közzététele előtt vagy után. 

  

A Felhasználó kizárólagos felelőssége a Weboldalon elküldött bármely anyag tartalmáért. Ön kijelenti, hogy rendelkezik az Ön által közzétett tartalomhoz szükséges összes joggal és felhatalmazással. A felhasználó vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a Michelint minden olyan panasszal, követeléssel, jogi lépéssel vagy fellebbezéssel szemben, amelyet harmadik felek nyújtanak be, ha azt állítják, hogy a felhasználó által vagy nevében a Weboldalon közzétett tartalom egy része jogellenes, sérti hatályos törvényeket vagy rendelkezéseket, aláássa a törvényt és a rendet, ellentétes az általánosan elfogadott erkölcsi elvekkel, nem tartja be a jelen jogi nyilatkozatot, sérti bármely harmadik felet, vagy sérti azok jogait. 

  

Abban az esetben, ha a Michelint elítélik egy ilyen alapon indított per nyomán, az említett peres tartalmat közzétevő felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Michelinnek a Michelinnek ítélt minden kárát, beleértve az összes jogi költséget és ügyvédi költséget. 

 

7.3 További korlátozások a harmadik felek tartalmára és webhelyére vonatkozóan 

 

A weboldal tartalmazhat egyszerű vagy beágyazott hivatkozásokat harmadik féltől származó tartalomra, ez utóbbi engedélyével a beágyazott hivatkozásokra. Ön tudomásul veszi, hogy a michelin nem felelős az ilyen harmadik féltől származó tartalmakért, és nem is köteles ellenőrizni, ellenőrizni vagy javítani; ezen túlmenően a michelin semmilyen felelősséget nem vállal azok elérhetőségéért, relevanciájáért, elérhetőségéért, tartalmukért, reklámozásukért, termékeikért és/vagy az ezeken a webhelyeken elérhető szolgáltatásokért. Következésképpen a michelin nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely abból fakadhat, hogy Ön (nem) hozzáfér a harmadik fél tartalmához vagy (nem) használja, és/vagy ha ezek a webhelyek nem tartják be a vonatkozó jogszabályokat és előírások. 

A Michelin frissítheti, módosíthatja vagy módosíthatja a webhelyet az ilyen harmadik féltől származó tartalom vagy webhely megváltozása vagy elérhetetlensége következtében. A Michelin ezenkívül megszüntetheti a hozzáférés biztosítását harmadik felek tartalmaihoz vagy webhelyeihez anélkül, hogy Önnel szemben felelősséget vállalna. 

 

 

8. INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSOK 

 

A Michelin szolgáltatásokat nyújthat, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a felhasználók interaktív részvételét a Webhelyen, ideértve, de nem kizárólagosan, fórumokon való részvételt, online vitákban való részvételt, megjegyzések és/vagy cikkek közzétételét, szavazást a tartalomra vagy interfész létrehozását fiók egy közösségi hálózaton. 

 

8.1 Regisztráció 

  

Az interaktív szolgáltatások igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött, űrlap kitöltésével. Ez a regisztráció egy személyes jelszóval rendelkező fiók létrehozásához vezet. Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez meg kell adnia jelszavát a bejelentkezéshez. A jelszavának ezért szigorúan bizalmasnak kell lennie. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Michelint, ha jelszavát elfelejti vagy ellopják. 

A személyes adatok kezelése a fenti 6. cikk „Személyes adatok védelme” rendelkezései szerint történik. 

8.2 Felhasználó által generált tartalom 

 

Bármikor kérheti, hogy a moderátor módosítsa vagy távolítsa el az Ön nevében közzétett tartalmat a megjelenés dátumának és a tárgynak megjelölésével. 

  

Szigorúan tilos olyan tartalmat közzétenni a Weboldalon, bármilyen típusú, amely sérti a vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket, aláássa a törvényt és a rendet vagy az általánosan elfogadott erkölcsi elveket, káros másokra vagy sérti jogaikat, és különösen a tartalmat. amely rágalmazó, sértő, obszcén, diszkriminatív, fenyegető, ellentétes a Weboldal szellemével, sérti bármely más személy szellemi tulajdonjogát, harmadik fél személyes adatait jogosulatlanul használja fel, más személy képét az adott személy kifejezett hozzájárulása nélkül hasznosítja vagy behatol a magánéletüket. 

 

8.2 Illegális tartalom és visszaélés 

  

Ön tudomásul veszi, hogy értesítést kapott arról, hogy a moderálás célja az interaktív szolgáltatások felhasználói által közzétett bármely olyan tartalom ellenőrzése vagy eltávolítása, amely sértheti a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, vagy amelyet a jogi hatóságok ilyennek jelentettek, anélkül, hogy jogosult lenne az interaktív szolgáltatásokra. kártérítési igényt bármilyen formában. 

 

9. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

 

A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Romániai Bíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a román jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendő a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását. 
 
A Weboldal kiadója:MICHELIN HUNGÁRIA KFT.
 
Web hosting:  

Microsoft Ireland Operations Ltd. 
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, 
Dublin 18, D18 P521, 
Ireland 
+353 1 7063476 
 
10. Google Fordító jogi nyilatkozat 

 
WEBOLDALUNKON A GOOGLE ÁLTAL KÉSZÍTETT FORDÍTÁSOK IS SZEREPELHETNEK. A GOOGLE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A FORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VÉLT VAGY VALÓS, IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, MEGBÍZHATÓSÁGRA, ÉS EGYÉB ELADHATÓSÁGHOZ, KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ ÉS JOGTISZTASÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOKRA.  
 
Weboldalunk "Értékelések és vélemények" szekciójának bizonyos részei a Google Translate szoftver segítségével kerültek lefordításra. Igyekeztünk pontos fordítással szolgálni, ugyanakkor a gépi fordítások nem tökéletesek, és nem is céljuk a valódi fordítók által készített fordítások helyettesítése. Nem vállalunk felelősséget a forrásnyelvről bármilyen más célnyelvre készült fordításokkal kapcsolatos vélt vagy valós, pontossággal, megbízhatósággal és helytállósággal kapcsolatos kockázatokért. A fordítói szoftver korlátozott teljesítménye miatt bizonyos szövegrészek helytelenül lehetnek lefordítva.  
A hivatalos szöveg a weboldal magyar nyelvű verziója. A fordítás során keletkező eltéréseknek és különbségeknek jogilag nincs kötelező erejük, és nem használhatók fel jogi célokra, illetve jogi eljárások során. Amennyiben kérdése merülne fel a lefordított weboldalon található információk pontosságával kapcsolatban, kérjük hivatkozzon a weboldal hivatalos, magyar nyelvű verziójára. 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+