You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+

JOGI RENDELKEZÉSEK

A weboldal kiadója:
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 4401. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
fióktelep: 1138 Budapest, Váci út 140.
Magyarország
Telefonszám: (36) 1 459 2857
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott
Cégjegyzékszám : 15-09-062150
Adószám: 11246062-2-44
Közösségi adóazonosító szám: HU11246062

Kérjük, a weboldal böngészése elott olvassa el alaposan ezt a jogi tájékoztatást.

A Michelin-csoport társaságai önálló jogi státusszal és autonóm jogi személyiséggel bírnak. Ennek ellenére az információk jelen Weboldalon történo könnyebb közzététele érdekében az alábbi kifejezéseket használhatjuk: „Michelin”, „Cégcsoport”, „Michelin-csoport” és „mi”; mindezek a kifejezések a Michelin-csoport valamennyi társaságára vonatkoznak, amelyek mindegyike függetlenül végzi a tevékenységét. 


1.    CÉL
A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Michelin a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Michelin fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Michelin a személyes adatokat kezeli.

2.    HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ
A Michelin törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetoségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetoség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen muszaki vagy jogi ok miatt. A Michelin semmilyen esetben sem teheto felelossé az említett megszakításokért és annak Önt éro következményeiért.
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások. 

3.    SZELLEMI TULAJDONHOZ FUZODO JOGOK
A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzoi és/vagy a szellemi tulajdonhoz fuzodo egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A – Michelin vagy a Michelinre jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévo – tartalom bármilyen módon történo teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma elozetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzoi jog védi. © 1997-2010 A Michelin vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek. 

4.    A TARTALOM HASZNÁLATA 
A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettol eltéro használata sérti a Michelin vagy harmadik felek tulajdonjogát. 
Az alábbi kereteken belül a Michelin feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérheto, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszemuen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalon megjeleno közzétételi idopont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetok védjegy vagy logó licencbe adásának. 

5.    E-MAILEK
A Michelinnel e-mail útján történo információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail urlapokat. A Michelin által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekintheto annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik.

6.    SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 
Általában a Weboldal böngészésekor nem kell azonosítania magát és megadnia a személyes adatait. A Michelin azonban néha kérhet Öntol információkat, például hogy válaszoljon az Ön kérdésére, szolgáltatást nyújtson Önnek, feldolgozzon egy megrendelést vagy marketing célokból. 
A Weboldalon keresztül megszerzett adatok a Michelinhez, az általa kiválasztott partnerekhez és/vagy az általa felkért szolgáltatókhoz kerülnek. 
A jobb szolgáltatás érdekében a Michelin anonim adatokat gyujt a weboldal böngészésével kapcsolatban (látogatott oldalak, a böngészés idopontja stb.). A Michelin felhasználhatja az említett adatokat a trendek elemzésére vagy weboldal-látogatottsági statisztikák és mérések elvégzésére. Tájékoztatjuk, hogy elutasíthatja az említett cookie-kat. Ebben az esetben Ön nem fog hozzáférni a Weboldal egyes részeihez. 
A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) értelmében Ön jogosult a nekünk átadott személyes adataihoz való hozzáférésre, azok kijavítására vagy törlésére.
Emellett Ön költségmentesen jogosult tiltakozni az ellen, hogy a Michelin adatokat gyujtsön és dolgozzon fel Önrol. Továbbá, a magyarországi adatvédelmi törvény értelmében tiltakozhat az ellen, hogy az adatait felhasználják agitáció, különösen direkt marketing céljára.  

Az említett jogok gyakorlásához egyszeruen annyit kell tennie, hogy levelet küld az alábbi címek egyikére: 
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelosségu Társaság
4401. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.,
1087. Budapest, Kerepesi út 17.

A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Michelin nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, elofordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Michelinnek nincs ellenorzése és amelyekért nem teheto felelossé.
Bovebb tájékoztatásért lásd a Személyes adatok védelme címu dokumentumot.

7.    JÓTÁLLÁS ÉS FELELOSSÉG
A Weboldalon közzétett tartalmat „megtekintett állapotban” tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy elozetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Michelin nem teheto felelossé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertozodnek meg. Ön felelos azért, hogy megtegye az összes megfelelo lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében. 
A Michelin, annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetok felelossé – sem szerzodésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon – semmilyen véletlenszeru vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegu veszteségért. 
Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Michelin vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszeru vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Michelinnek nincs ellenorzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelos azok elérhetoségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérheto tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Michelin semmilyen módon sem felelos a partnerek weboldalainak elérésébol vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely eloírást. 

8.    ILLETÉKESSÉG ES IRANYADO JOG
A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Nyíregyházi Városi Bíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a magyarországi jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendo a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását.

A Weboldal kiadója: MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft.

Vezeto szerkeszto: (késobb töltendo ki)

Web hosting: 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

9. Google Fordító jogi nyilatkozat
WEBOLDALUNKON A GOOGLE ÁLTAL KÉSZÍTETT FORDÍTÁSOK IS SZEREPELHETNEK. A GOOGLE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A FORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VÉLT VAGY VALÓS, IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, MEGBÍZHATÓSÁGRA, ÉS EGYÉB ELADHATÓSÁGHOZ, KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ ÉS JOGTISZTASÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOKRA. 

Weboldalunk "Értékelések és vélemények" szekciójának bizonyos részei a Google Translate szoftver segítségével kerültek lefordításra. Igyekeztünk pontos fordítással szolgálni, ugyanakkor a gépi fordítások nem tökéletesek, és nem is céljuk a valódi fordítók által készített fordítások helyettesítése. Nem vállalunk felelősséget a forrásnyelvről bármilyen más célnyelvre készült fordításokkal kapcsolatos vélt vagy valós, pontossággal, megbízhatósággal és helytállósággal kapcsolatos kockázatokért. A fordítói szoftver korlátozott teljesítménye miatt bizonyos szövegrészek helytelenül lehetnek lefordítva. 
A hivatalos szöveg a weboldal magyar nyelvű verziója. A fordítás során keletkező eltéréseknek és különbségeknek jogilag nincs kötelező erejük, és nem használhatók fel jogi célokra, illetve jogi eljárások során. Amennyiben kérdése merülne fel a lefordított weboldalon található információk pontosságával kapcsolatban, kérjük hivatkozzon a weboldal hivatalos, magyar nyelvű verziójára.