BÍZZON A DÖNTÉSÉBEN!


Vége a bizonytalankodásnak! A tökéletes elégedettséget nem csak termékeink kitűnő minősége, hanem immár a KLEBER TRUST ajánlat is biztosítja.

Ha 30 napon belül mégsem lenne elégedett, visszatérítjük Önnek a termék vételárát.

 

 

KLEBER TRUST AJÁNLAT

1
Vásároljon

2 vagy 4 darab KLEBER abroncsot!

2
Keresse fel az abroncskereskedőt

(Menjen vissza oda, ahol a KLEBER abroncsokat vásárolta illetve felszereltette az autójára) a vásárlást követő 30 napon belül, ha mégsem elégedett a termékkel, és szereltesse le az abroncsokat! *

3
Töltse ki a visszatérítési űrlapot

Kattintson a "visszatérítés igénylése" gombra, csatolja a kért dokumentumokat, és mi visszafizetjük Önnek a termékek vételárát.

VISSZATÉRÍTÉS IGÉNYLŐLAP

MINTÁZATA
 • Nyári
 • Téli
 • Négyévszakos
A vásárlást és felszerelést igazoló számlabizonylat (PDF - max 5Mo)
Az abroncs leszerelését igazoló számlabizonylat (PDF - max 5Mo)
A leszerelt és megsemmisített abroncs fényképe (PDF - max 5 Mo)

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT KLEBER TRUST - GARANTÁLT VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

 

A Michelin az ajánlattétel érvényességi időtartamán belül 2 vagy 4 darab KLEBER abroncs vásárlása esetén a vásárlás napjától (azaz a vásárlást igazoló számla kiállításának időpontjától) számított 30 napos próbaidőszakot ajánl fel ügyfeleinek a termék kipróbálására. Amennyiben a vevő nem elégedett a megvásárolt termékkel, visszautaljuk részére a termék vételárát (a továbbiakban: Program). Az ajánlat érvényes: 2026.  december 31.-ig.

 

Ha Ön egyszerre (vagyis egy számlabizonylattal igazolhatóan) vásárol 2 vagy 4 darab egyforma KLEBER abroncsot (nyári/téli/négyévszakos személy-, terep-, SUV, illetve kisteherabroncsot; megnevezésük a továbbiakban: ”Abroncs”), és nem elégedett a megvásárolt termékkel, a vételár 100%-át visszatérítjük az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

1. Az ajánlatban hivatkozott 2 vagy 4 darab egyforma Abroncsot (a vásárlás ténye egy számlabizonylattal igazolható) magánszemélyként vagy vállalkozásként vásárolta.

 

2. Az Abroncsokat a magánszemély vagy vállalkozás (megnevezése a továbbiakban “Résztvevő”) a visszatérítési ajánlat akciós időszaka alatt, azaz 2018. március 1. és 2026. december 31. között vásárolta KLEBER terméket forgalmazó, magyarországi kereskedésben.  Az ajánlat háztartásonként vagy vállalkozásonként legfeljebb egyszer érvényesíthető (azaz legfeljebb 4 Abroncs vételára téríthető vissza).

 

3. Amennyiben az Abroncsok megvásárolását követő 30 napon belül a termék nem nyerte el a Résztvevő maradéktalan elégedettségét, a vásárlás helyén az Abroncsokat le kell szereltetnie. Az Abroncsok a leszerelést követően a Michelin tulajdonába kerülnek. A KLEBER TRUST GARANTÁLT VEVŐI ELÉGEDETTSÉG vételár visszafizetési garancia Program igénybe vételéhez a vásárlást követő 30 napon belül a résztvevőnek a következő teendői vannak:

 

le kell szereltetnie az Abroncsokat – az Abroncsok vásárlásának helyén;

 

a KLEBER TRUST GARANTÁLT VEVŐI ELÉGEDETTSÉG vételár visszafizetési folyamat megindítása érdekében fel kell keresnie a www.kleber.hu oldalt, és a kért adatokat be kell írnia a vonatkozó űrlapra, valamint csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

 

 1. Az Abroncsok vásárlását hitelesen igazoló számlabizonylat szkennelt vagy lefotózott másolata. A számlabizonylatnak tartalmaznia kell a vevő és az eladó (kereskedő) adatait, a feltöltött képnek jól olvashatónak kell lennie;
 2. Az Abroncsok felszerelését igazoló számlabizonylat szkennelt vagy lefotózott másolata. A felszerelést és vásárlást akár ugyanazzal a számlabizonylattal is lehet igazolni, különösen fontos, hogy a feltöltött kép jól olvasható legyen;
 3. Az Abroncsok leszerelését igazoló számlabizonylat szkennelt vagy lefotózott másolata. Az Abroncsok felszerelését ill. leszerelését igazoló számlabizonylat kibocsátója ugyanaz a kereskedés – a feltöltött kép jól olvasható.
 4. A résztvevő bankszámlaszáma, ill. egyéb banki adatai**, amelyre a vételárat a weboldalon ismertetett módon visszautalhatja a Michelin;
 5. Az Abroncsok megsemmisítését igazoló fénykép – az Abroncsok megsemmisítését a kereskedő üzletkötője felügyeli.

 

4. Az Abroncsok fel- és leszerelésének költsége a résztvevőt terheli, nem pedig a Michelint.

 

5. A Résztvevők által megadott adatokat - egy harmadik fél – a Michelin megbízásából közreműködő alábbi ügynökség gyűjti, illetőleg  az általa gyűjtött személyes adatok tekintetében adatfeldolgozást végez:

 • Bosch Security Systems, S.A.U., Bosch Service Solutions
 • Edificio Meridian, 4a Planta
 • Carrer de Roselló i Porcel, 21, 08016 Barcelona
 • Spain (Spanyolország)

Az Abroncsok vételára (bruttó vételár) a visszatérítési igény befogadását követő 8 héten belül kerül elutalásra a résztvevő számlájára. A visszatérítést – így a részére továbbított személyes adatok tekintetében történő adatfeldolgozást - egy harmadik fél – a Michelin megbízásából közreműködő alábbi ügynökség végzi.

Custom Solutions: cím: Aix en Provence 500 517 776 (00042) - TVA FR 33 500 517 776 - APE 7311 Z 2/2. Z.I. Rousset, 135 avenue Victoire, 13790 Rousset, France (Franciaország) – Tel: +33 (0)4 86 91 42 00 – Fax: +33 (0)4 86 91 42 30 – e-mail: contact@customsolutions.fr (a továbbiakban: „Közreműködő”)

Az adattovábbítás célja: a Részvevők részére történő vételár visszatérítése, a visszatérítés technikai megvalósítása.

 

6. A leszerelt Abroncsokat a kereskedő a hatályos szabályozásnak megfelelő módon köteles megsemmisíteni. Az ilyen Abroncsokat nem lehet hulladéklerakóba küldeni, elszállítatni vagy továbbforgalmazni.

 

7. A Résztvevő az Abroncsok vételárának megfelelő összeget kap vissza számlájára (akkor is, ha keréktárcsával együtt vásárolták az Abroncsokat). A rongálás, baleseti kár vagy nem megfelelő használat jeleit mutató abroncsok vételárát nem áll módunkban visszatéríteni. A KLEBER TRUST GARANTÁLT VEVŐI ELÉGEDETTSÉG vételár visszafizetési program Magyarországon felhasználónként és járművenként csak egy alkalommal vehető igénybe, a vásárlást igazoló, a vevő és az eladó adatait és a vásárlás időpontját tartalmazó számlabizonylat bemutatása ellenében.

Az abroncs leszerelésével és szállításával kapcsolatos egyéb költségeket nem áll módunkban fedezni. A bemutatandó számlabizonylatként csak olyan dokumentum fogadható el, amelyen jól olvashatóan fel van tüntetve a vevő neve, a szolgáltatás igénybe vételének és/vagy a vásárlás helye és ideje, illetve a szolgáltató (kereskedő) pecsétje. Egyéb esetben a bemutatott dokumentum érvénytelennek tekintendő. Minden hiányos, olvashatatlan, csalás gyanúját felvető, vagy nem megfelelő módon beérkezett igény, illetve a szabályzatban meghatározott időszakon túl, vagy az érvényességi területen kívülről (nem abból az országból, amelyben a vásárlás történt), esetleg nem az akcióban érintett termékekkel kapcsolatban beérkező igényt érvénytelennek tekintünk.

 

8. A Michelin a törvényi szabályozásnak megfelelő módon kezeli a birtokába jutott adatokat, és azokat csak a KLEBER TRUST - vételár visszafizetési program kereteiben belül, annak céljaira használja. Adatkezelési szabályzatunk megtekinthető a www.kelber.hu oldalon. A résztvevők személyes adatainak felvétele a Program keretein belül elkerülhetetlen. Ennélfogva a személyes adataik tárolását a Program érvényességi időtartama alatt nem engedélyező személyek lemondanak a Programban való részvételről, és egyidejűleg kijelentik, hogy tudomásul veszik, hogy döntésük a fenti következménnyel jár. 

A jelen Programmal kapcsolatban történő adatgyűjtés során keletkezett adatbázishoz kizárólag a Michelin és a megbízásából eljáró szolgáltatók férhetnek hozzá.  

A Résztvevő a Programban való részvétellel, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Program keretében megadott személyes adatait (ideértve különösen, de nem kizárólag:  vezetéknév, keresztnév, lakcím, irányítószám, település, email cím, telefonszám, kereskedő neve, címe, az általa vásárolt abroncs mérete,  mintázata, téli/nyári/négyévszakos típusa, a résztvevő bankszámlaszáma, számlavezető bankjának neve, vásárlás időpontja, elégedetlensége oka) (a továbbiakban: „Személyes adat”) nyilvántartásba vegye, kezelje, feldolgozza, továbbítsa, jelen Program lebonyolítása és dokumentálása céljából a Program ideje alatt díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Michelin a Résztvevő által megadott adatait a Résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) – valamint 2018. május 25. napjától kezdődően a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”) - rendelkezéseinek – egyaránt - megfelelően kezeli. Közreműködő a jelen pontban hivatkozott adatokat - azok Közreműködő részére történő továbbításuk esetén – a Michelin utasításai alapján, az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően feldolgozza. Az adatkezelés ill. adatfeldolgozás időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig (a Program befejezéséig, illetve a megvásárolt Abronccsal elégedetlen Résztvevők vonatkozásában a vételár visszatérítésének napjáig), illetve a Résztvevő esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart.

 

9. Az a Résztvevő, aki nem – illetve eltérő módon vagy mértékben -  kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyike alapján kezeljék, illetve továbbítsák, a bettina.abiwu-turk@michelin.com email címre elküldött elektronikus levél formájában vagy a Michelin 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. szám alatti címére postai úton küldött levél útján kérelmezheti az adatkezelőtől (Michelintől) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Résztvevőt a fentieken túl, az Infotv. – és 2018. május 25. napjától a GDPR - vonatkozó rendelkezései alapján, megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga és az adatokhoz való hozzáférhetőség joga egyaránt.

Amennyiben a tiltakozás alapján a Michelin által meghozott döntéssel a Résztvevő nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat (a vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza). A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban – a Program időtartama alatt - ne keresse meg őt a Michelin vagy annak megbízottja. A Résztvevő ezen döntését közölheti egy – a Programban való részvételről lemondó -  nyilatkozat útján, annak a MICHELIN Hungária Kft., 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.  címre történő megküldésével (pontos személyes adatai feltüntetése mellett).

Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Program időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Programban való minden jogosultságát elveszíti, a Programból kizárásra kerül. A Michelin továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a bettina.abiwu-turk@michelin.com email címre elküldött elektronikus levél útján, postai úton megküldött levélben, vagy személyesen a 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. címen.

A Michelin köteles a Résztvevő – fentiek szerinti - kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolni.

 

10. A Michelin nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha jelen ajánlat a fentebb közölt feltételek szerinti végrehajtása rajta kívül álló okok – úgy mint számítógépes vírusfertőzés, informatikai meghibásodás, hálózati hiba, illetéktelenek hozzáférése az adatokhoz, informatikai csalás, műszaki hiba és/vagy elégtelen postai szolgáltatás – miatt nem lehetséges, illetve ha a vállalat a fentebb közölt ajánlattétel feltételeinek megváltoztatására kényszerül – akció felfüggesztése vagy befejezése, az érvényességi időszak lerövidítése, a részvételi feltételek eltörlése vagy módosítása.

A Michelin továbbá nem vonható felelősségre abban az esetben sem, ha műszaki jellegű probléma esetén a résztvevő nem tudja elérni a fent említett weboldalakat, vagy ha az igénybejelentés megtételéhez szükséges személyes adatai elvesznek, azok továbbítása késedelmes, elégtelen vagy meghiúsul.  

 

11. Az akcióban részt venni kívánó személy a részvételi szabályzat feltétel és korlátozások nélküli elfogadásával nyilatkozza ki részvételi szándékát. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy a jelen részvételi szabályzat megértésének vagy alkalmazásának elégtelensége esetén a szabályzat kitételeivel ellentétesen eljáró résztevőt kizárja a részvételből. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy a jelen részvételi szabályzatot külön értesítés nélkül  bármikor megváltoztassa.

 

** egyéb banki adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, irányítószám, település, email cím, telefonszám, kereskedő neve, vásárolt abroncs mérete,  mintázata, téli/nyári/négyévszakos típus, bankszámlaszám, bank neve, vásárlás időpontja, elégedetlenség oka, megvásárolt abroncsokról és felszerelésről szóló számla (pdf formátumban, maximum 5 MB méretben), az abroncsok leszereléséről szóló számla (pdf formátumban, maximum 5 MB méretben), kép a visszavitt, leszerelt abroncsokról, megsemmisítve (JPG / PDF - maximum 5 MB méretben).

 

12. A KLEBER a Manufacture Française des Pneumatiques Michelin  (székhely: Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9, France) (a továbbiakban: Michelin) kereskedelmi neve, amely gumiabroncsokkal kapcsolatos tevékenysége keretében KLEBER márkanéven gumiabroncsokat forgalmaz, melynek megfelelően a személyes adatok vonatkozásában a Michelin minősül adatkezelőnek, amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A Michelin tiszteletben tartja a weboldalai látogatóinak és felhasználóinak magánéletét. Jelen dokumentum a Michelin személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatait ismerteti, ideértve azok begyűjtésének körülményeit, valamint felhasználási céljukat, valamint azokat a személyeket, akik hozzáférnek azokhoz. A Michelin valamennyi weboldalának meghatározott célja és egyedi jellemzői vannak. Ha egy Michelin-weboldalnak további meghatározott személyes adatokra van szüksége, erről az adott oldalon kap tájékoztatást.

 

Személyes adatok

Általában a Michelin legtöbb weboldala nem teszi szükségessé, hogy felfedje a személyes adatait.  Előfordulhat, hogy a Michelin a személyes adatok megadását kéri, annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a felhasználók igényeinek, például többek között levelezési kapcsolatot hozzon létre vagy válaszoljon egy kérésre.  A „személyes adatok” közé tartozhat az Ön neve, lakcíme és levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe és más meghatározott adatok, például a felhasználónév, jelszó vagy fiókjának adatai.

 

Személyes adatok gyűjtése

A Michelin pontosan körülhatárolható, egyértelműen meghatározott, jogszerű célból és módon gyűjt személyes adatokat.  A fenti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel adatokat.

 

Amikor a Michelin személyes adatokat gyűjt, az érintett személyeket a folyamat előtt és alatt tájékoztatja, de legalább azelőtt, hogy az egyértelműen meghatározott, jogszerű célokra felhasználná az adatokat.

 

A Michelin elkötelezett aziránt, hogy csak adekvát, releváns és kellő mennyiségű adatot gyűjtsön, figyelembe véve az adatgyűjtés célját. A Michelin minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett adatok pontosak legyenek és szükség esetén frissítse azokat.

 

A személyes adatok felhasználása

A Michelin szigorúan csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat.  Például a Michelin az alábbiakra használhat fel személyes adatokat:

 

• Tájékoztatás a termékekről és szolgáltatásokról;

• Tranzakciók végrehajtása és nyomon követése;

• Hozzáférés engedélyezése a weboldalak interaktív funkcióihoz; továbbá

• Kommunikáció, fejlesztés és kereskedelem. A Michelin elkötelezett aziránt, hogy az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem használja fel a személyes adatait kereskedelmi célokra.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek

Személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik tevékenységük folytán jogosultak erre. A Michelin megoszthatja személyes adatait külső szállítókkal vagy szolgáltatókkal. Ezek a szállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan és biztonságosan, a Michelin által meghatározott keretek törvényes között kezeljék az Ön személyes adatait, és csak azon szolgáltatás céljaira használhatják fel azokat, amellyel megbízták őket. Hozzájárulása nélkül a Michelin nem adja el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait, kivéve, ha erre bírósági végzés, vonatkozó jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy a Michelin jogainak és termékeinek védelme kötelezi.

 

Adatkezelés (felhasználás) időtartama

A Michelin csak a jogszabályban előírt időtartamig, illetve olyan hosszú ideig őrzi meg a személyes adatokat, amelyre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében gyűjtötte azokat.

 

Hozzáférési, módosítási és tiltakozási jog

Hozzáférést kérhet a Michelintől a birtokában lévő személyes adataihoz, valamint kérheti azok módosítását vagy törlését, ha nem pontosak.  Még jogos indok esetén is joga van megtiltani, hogy a Michelin adatokat gyűjtsön vagy fedjen fel Önről.  Az üzletszerzéssel kapcsolatban indokolás nélkül élhet tiltakozási jogával. E jogok gyakorlásához kérjük, értesítse az érintett weboldal webmesterét és/vagy a titoktartási tisztségviselőt.       

 

Adatbiztonság

A Michelin intézkedéseket léptetett életbe a személyes adatok titkosságának, biztonságának és sértetlenségének biztosítása érdekében.  Kizárólag azok férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek ismerniük kell azokat, és akik kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat. A Michelin kereskedelmi weboldalain a banki adatok gyűjtése a kifizetések biztonságosságát célzó hatékony és jogszerű keretben történik.  Az intézkedések közé tartozhat a bizalmas adatok gyűjtése és továbbítása közben történő titkosítás (amelynek célja, hogy az adatok mások számára olvashatatlanok legyenek). A fent említett adatokat csak az online fizetés lebonyolítására használjuk fel, és nem őrizzük meg azokat. A Michelin ügyel annak biztosítására, hogy hozzáférési joggal nem rendelkező harmadik személyek ne változtassák meg, ne töröljék, és ne használják fel illetéktelenül az Ön személyes adatait.

 

Cookie-k

A Michelin cookie-k segítségével adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalainkat annak érdekében, hogy javítani tudjuk a weboldalak látogatóinak és felhasználóinak nyújtott szolgáltatásainkat; a cookie-k olyan fájlok, amelyeket az internet-böngésző helyez el a merevlemezén, amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-k nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. A rögzített adatok más nyomonkövetési adatokon kívül tartalmazhatnak olyan információkat, mint hogy a felhasználó mely oldalakat, mely időpontokban nyitott meg. Beállíthatja, hogy a böngészője tájékoztassa-e Önt a cookie-k jelenlétéről és azt is, hogy a böngészője elfogadja-e ezeket a cookie-kat vagy sem.  A cookie-kat ki is kapcsolhatja a böngészőjében.

 

A személyes adatok nemzetközi továbbítása

A Michelin egy nemzetközi társaság, amely adatbázisokkal rendelkezik azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytat. Személyes adatait a Michelin továbbíthatja a társaságon belül vagy a lakóhelye szerinti országon kívüli külső partnereknek. Mivel az adatvédelem szintje nem egységes a világon, kizárólag akkor továbbítjuk a személyes adatait az Európai Unión kívülre a cégcsoport társaságai / és vagy harmadik társaságok számára, ha az ilyen társaságok azonos vagy hasonló szinten védik az Ön személyes adatait, mint a Michelin.  A Michelinen belüli továbbítás esetére a társaság Kötelező Társasági Szabályokat („BCR-eket”) fogadott el az Európai Unióból származó személyes adatok továbbítására vonatkozóan. Ha rákattint a „BCRs” hivatkozásra, elolvashatja ezeket a szabályokat. Az adatok cégcsoporton kívüli továbbítására szerződések vonatkoznak, és ezek garantálják az Ön országához hasonló szintű adatvédelmet.

 

Interaktív szolgáltatások

A Michelin egyes weboldalai – így a www.kleber.hu weboldal egyaránt - olyan interaktív funkciókat tartalmaznak, mint chat, fórum stb. Ha szeretné, egy űrlap kitöltése után Ön is használhatja ezeket a funkciókat. Az űrlapon személyes adatokat kell megadnia, például a nevét, a címét, a telefonszámát, az e-mail címét stb..  Ezeket a személyes adatokat azzal a céllal gyűjtjük, hogy javítsuk az interaktív szolgáltatásokat és megfeleljünk a felhasználóink igényeinek. Az ilyen szolgáltatásokra regisztráló felhasználók hozzáférhetnek a feliratkozáskor megadott adatokhoz, és bármikor jogosultak módosítani vagy törölni a megadott adatokat.

 

Kiskorúak

A Michelin weboldalait általában nem kiskorúak (tizennyolc (18) év alattiak) számára hozták létre.  A kiskorúakat arra kérjük, hogy ne adják meg a személyes adataikat a szüleik vagy a jogi képviselőjük engedélye nélkül.

 

Hivatkozások harmadik felek weboldalaira

A Michelin weboldalai tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Michelin nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és így felelőssé sem tehető a személyes adatokat vagy azok tartalmát érintő titoktartással vagy biztonsággal kapcsolatban. Ezért arra kérjük, hogy olvassa el az ilyen oldalak titoktartási szabályzatát, mielőtt használná azokat, vagy személyes adatokat adna meg rajtuk.

 

Védjegyekkel és a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás

Bővebb tájékoztatásért olvassa el a www.michelin.hu oldalon a Használati feltételeket (Feltételek és kikötések).

 

A jelen adatvédelmi szabályzat elfogadása

A weboldal használatával kifejezi, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szabályzat bármely rendelkezésével, ne használja a weboldalt és ne adjon meg rajta személyes azonosításra alkalmas adatot!

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+